Ketahui 6 Doa Berpergian dan Perjalanan Jauh, Mulai Keluar Rumah Hingga Sampai Tujuan

Doa Bepergian Naik Kapal Laut, Terjemahan dan Artinya

Dalam ajaran agama Islam, setiap umat dianjurkan untuk membaca doa berpergian dan perjalanan jauh. Harapannya, kita akan terus di lindungin oleh Allah SWT dari mulai berangkat dari rumah hingga sampai ke tempat tujuan.

Seperti yang diketahui bahwa perjalanan jauh sangatlah melelahkan, belum lagi ada sederet risiko dan bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu saat di perjalanan. Maka mengucapkan doa berpergian dan perjalanan jauh sangatlah dianjurkan.

Ada tiga hal yang harus di persiapkan untuk melakukan perjalanan jauh, seperti mempersiapkan materi, kondisi tubuh yang prima, dan kekuatan doa untuk memperlancar perjalanan agar sampai ke tempat tujuan dengan selamat.

Dalam pembahasan ini, ada beberapa doa berpergian dan perjalanan jauh yang perlu diketahui dan tentunya diamalkan setiap keluar rumah. Agar selalu dapt lindungan dari Allah SWT. Berikut rangkumannya.

  1. Doa Keluar Rumah.

Bismilaahi tawakkaltu ‘alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illa billahi.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja.

  1. Doa keluar rumah Hendak Berpergian Jauh.

Bismilaahi tawakkaltu ‘alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja”.

Hadis Nabi SAW yang menyebutkan betapa pentingnya membaca doa sebelum melakukan bepergian.

“Barangsiapa yang ketika keluar dari rumahnya membaca doa: ‘Bismillahi tawakkaltu ‘alallah laa haula wa laa quwwata illaa billah’, maka dikatakan kepadanya: kamu telah tercukup dan terlindungi, dan syetan pun akan menjauh darinya.” (HR. Tirmidzi; hasan shahih. Hadits senada diriwayatkan juga oleh Abu Daud).

  1. Doa Perjalanan Jauh.

Allahumma inna nas aluka fi safarna hadzal birra wat taqwa wa minal ‘amali ma tardla. Allahumma hawwin ‘alaina safarana hadza wa’thu ‘anna bu’dahu. Allahumma antash shokhibu fis safari wal kholifatu fil ahli. Allahumma inni a’udzubika min wa’tsais safari wa kabatil mundhori wa suil munqolabi fil mali wal ahli.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.”

  1. Doa Perjalanan Menjadi Lebih Mudah Ditempuh.

Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa waatwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antashookhibu fiissafari walkholiifatu fiil ahli.

Artinya: “Ya Allah, mudahkanlah kami bepergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam bepergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga.”

  1. Doa Istirahat saar Di Perjalanan.

A’udzu bi kalimaatillahit taammaati min syarri maa khalaq.

Artinya: “Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaan-Nya.”

  1. Doa Sat Tiba di Tujuan.

Allahumma innii as aluka lhairohaa wakhairo ahlihaa wakhairo maa filhaa wa a’uudzubika min syarrihaa wa syaarri ahlihaa wa syarri maa fiihaa.

Artinya: “Ya Allah, saya mohon kepada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya.”